2013 ADRL VIRGINIA - RESULTS

Written by ADRL Communications; .

 

 
SATURDAY

FINAL SESSION

PX Q2

PN Q2

PXM Q2

XPS Q2

PM Q2

 PDR Q2

SESSION 1
PX Q1

PN Q1 

PXM Q1

XPS Q1

PM Q1

XPS Q1

TD Q1

TS Q1

 PDR Q1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tinh dầu dừatinh dầu dừa nguyên chấttinh dau duadầu dừadau dua