ONTARIO - PM - E2, #2 RICKIE SMITH VS. #6 TODD TUTTEROW

#2 RICKIE SMITH
62% (141 votes)
#6 TODD TUTTEROW
38% (86 votes)
Total votes: 227